You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


معرفی وبسایت جهت سرمایه گذاری در بولیوی

وزارت برنامه ریزی و توسعه کشور بولیوی جهت ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بولیوی و پاسخ به سوالات آنها اقدام به تهیه یک فرم دیجیتالی نموده است.

 

دولت بولیوی از طریق وزارت برنامه ریزی و توسعه این کشور در چهارچوب قانون شماره 516 این کشور در خصوص ارتقاء سرمایه گذاری به عنوان مرجع صالح معرفی ، و در همین راستا به منظور راهنمایی و شناخت هرچه بهتر علاقمندی‌ها، نیازها و منافع حاصله شرکت ها و موسسات بین المللی و تخصیص تسهیلات بیشتر برای آنان ، وبسایتی را طراحی نموده است که در صفحه اینترنتی ذیل آمده است. (این صفحه اینترنتی شامل یک فرم 6 صفحه ای بوده که با تخمین زمانی بین 5 الی 15 دقیقه قابل تکمیل شدن است ) 

 

REGISTRY OF INTEREST TO INVEST IN BOLIVIA