You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


سرمایه‌گذاری کلان سازمان‌ها در هوش مصنوعی

۵۳ درصد سازمان‌هایی که فناوری هوش مصنوعی را در جریان فعالیت‌های خود به کار گرفتند طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند. «بررسی وضعیت هوش مصنوعی در سازمان‌ها» روی ۲۷۳۷ مدیر فناوری و سازمانی انجام شد و طی آن شیوه‌ به کارگیری هوش مصنوعی و افزایش سرعت تولید به واسطه آن تحلیل شد.

 مرکز‌‌ Deloitte در گزارش نهایی خود اعلام کرد 26 درصد شرکت‌کنندگان در بخش «پذیرندگان فصلی» این فناوری طبقه‌بندی شدند، 47 درصد آنها به‌عنوان «پذیرندگان ماهر» مورد توجه قرار گرفتند، و برای 27 درصد آنها نیز عنوان «پذیرندگان مبتدی» در نظر گرفته شد. این بررسی نحوه پذیرش هوش مصنوعی در سازمان‌ها و تاثیر آن روی سیستم‌های تولیدی را نشان داد. در بین پذیرندگان فصلی فناوری هوش مصنوعی 68 درصد اظهار کردند که بیش از 20 میلیون دلار طی یک سال گذشته برای به کارگیری این فناوری سرمایه‌گذاری کردند. علاوه بر این 81 درصد پذیرندگان فصلی فناوری هوش مصنوعی گزارش دادند در کمتر از دو سال سرمایه‌گذاری انجام شده به آنها باز خواهد گشت. در مورد نحوه به کارگیری هوش مصنوعی در کسب و کارهای مختلف نیز مشخص شد 67 درصد مدیران مربوطه فناوری یادگیری ماشینی را نیز در کنار آن استفاده می‌کنند و 97 درصد هم قصد سازگاری با این فناوری را دارند. همچنین مشخص شد 54 درصد مدیران سراغ فناوری یادگیری عمیق رفته‌اند و 58 درصد هم از سیستم‌های پردازش زبان طبیعی بهره می‌برند.

 

همکاران سیستم