You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


راهبرد و برنامه اقدام دولت فنلاند برای مهار اقتصاد خاکستری

دولت فنلاند به منظور مهار اقتصاد خاکستری و جرایم اقتصادی، از راهبرد و برنامه اقدام خود برای سالهای 2020 لغایت 2023 رونمایی کرد. به موجب این راهبرد، مهار اقتصاد خاکستری بر پیشگیری، دسترسی موثرتر به اطلاعات و همکاری بین مسئولین ذیربط متمرکز خواهد شد. برای اجرای استراتژی یاد شده یک برنامه اقدام نیز تدوین شده است که در آن 20 پروژه و بیش از 50 اقدام ملموس و عینی به مورد اجرا در خواهد آمد. قرار است این پروژه‌ها و اقدامات بصورت هماهنگ بین وزارتخانه‌ها، آژانس ها و سازمان‌های ذینفع به مورد اجرا درآید. دولت اعتباری به میزان 15 میلیون یورو برای اجرای این برنامه اقدام در نظر گرفته است.

 

خانم توولا هاتاینین وزیر اشتغال فنلاند که مسئولیت گروه راهبری دولت در مقابله با اقتصاد خاکستری را برعهده دارد، در این رابطه اظهار داشت: چنانچه بخواهیم فضای رقابتی سالم بین شرکت ها و یک بازار کار عادلانه را تضمین کنیم، لازم است اقدامات موثرتری برای مقابله با اقتصاد خاکستری انجام دهیم. وی افزود: وقتی همه ما با قاعده یکسان بازی می‌کنیم، در پایان همه برنده خواهیم شد.
برای اجرای استراتژی یاد شده یک برنامه اقدام نیز تدوین شده است که در آن 20 پروژه و بیش از 50 اقدام ملموس و عینی به مورد اجرا در خواهد آمد. قرار است این پروژه‌ها و اقدامات بصورت هماهنگ بین وزارتخانه‌ها، آژانس ها و سازمان‌های ذینفع به مورد اجرا درآید. دولت اعتباری به میزان 15 میلیون یورو برای اجرای این برنامه اقدام در نظر گرفته است.
خانم هاتاینین همچنین گفت: بنا بر آن است که این برنامه اقدام به شیوه‌های مختلف با اقتصاد خاکستری و جرایم اقتصادی مقابله کند. برای مثال، در حال بررسی مداخله دولت در خصوص دستمزدهایی است که کمتر از میزان قانونی آن به کارگران در صنایع کاربری چون کشتی سازی، ساختمان سازی و رستوران‌ها پرداخت می‌شود. علاوه بر این مبارزه با فساد در بخش خریدهای دولتی شدت خواهد یافت. وی افزود: به علت افزایش حجم کار در اقتصاد پلتفرمی و کارهایی که در پلتفرم های دیجیتال ایجاد شده اند، ما همچنین باید مسایل مربوط به ارتباط بین کار انجام شده تحت یک رابطه کاری و اقدام کارآفرینانه را روشن کنیم.
قرار است برنامه اقدام یاد شده افزایش همکاری بین مسئولین ذیربط و اثر بخشی بیشتر در مقابله با اموری نظیر استفاده از نیروهای کار بدون اطلاع به مراجع مربوطه، سرقت هویت افراد و تقلب و کلاه برداری‌ها در فرایند تولید محصولات غذایی را موجب گردد. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف، ایجاد مدلهای عملیاتی آماده ای است که مسئولان بتوانند از آن‌ها در سراسر کشور استفاده کنند.
خانم ماریا اویزالو وزیر کشور فنلاند می‌گوید بسیاری از مقامات این کشور برای اموری چون جلوگیری و کشف سوء استفاده از نیروی کار خارجی و قاچاق انسان برای استثمار نیروی کار آنها، آماده همکاری هستند. ما احساس می‌کنیم که اشتراک گذاری آسان اطلاعات بین مسئولین مختلف برای موفقیت کار ما حایز اهمیت می‌باشد.
آقای جان مارتینن مدیر واحد اطلاعات اقتصاد خاکستری اداره کل مالیات فنلاند نیز می‌گوید: ما یکسری اقدامات پیشگیرانه نظیر مشخص کردن سیستم شماره مالیاتی در بخش کشتی سازی و بررسی افشاء بهتر اطلاعات مربوط به موعد بازپرداخت مالیات ها و هزینه‌ها برای حمایت از تلاش ها جهت مقابله با اقتصاد خاکستری را به مورد اجرا درخواهیم آورد.
 
 
نسخه ای از مصوبه دولت فنلاند در مورد راهبرد و همچنین نسخه ای از برنامه اقدام مورد اشاره (به زبان انگلیسی) در بخش ضمایم آمده است؛