You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در ایتالیا

ایتالیا دومین تولید کننده اروپا و پنجمن تولید کننده بزرگ جهان و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌گردد.و با توجه به جهانی شدن هرچه بیشتر تجارت و ادغام بازارها، این کشور به منظور حفظ قابلیت رقابت صنایع و تولیداتش در بازارهای بین المللی احتیاج مبرم به دستیابی به دانش فنی جدید و بهنگام نمودن تخصص های موجود در کشورش را دارد. به همین منظور کلیه فعالیت های اقتصادی در کشور ایتالیا مانند هر کشور دیگری دائماَ نیازمند سرمایه گذاری (مادی - معنوی) می‌باشد.در همین راستا، دولت ایتالیا از سال 2012 میلادی در راستای سیاست کمک به کسب و کار و شرکت های ایتالیایی و همچنین جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دو راهکار اساسی بکار بسته است که عبارتند از: تعریف و اجرای طرح "مقصد ایتالیا" (Destinazione Italia) که طی آن 50 اقدام به منظور جذب سرمایه و استعداد های خارجی در نظر گرفته شده است و تشکیل کابین هدایت توسعه سیستم ایتالیا (Cabina di Regia)، به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های بخش خصوصی و دولتی در زمینه جهانی سازی سیستم اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امورخارجه ایتالیا .

 

همانگونه که که می دانیم جذب سرمایه گذاری خارجی، برای هر کشوری به عنوان فرصتی برای رشد سیستم  اقتصادی آن کشور محسوب می‌گردد.  برای کشور ایتالیا نیز این امر از یک سو،  به عنوان فرصتی برای رشد سیستم کشور و مطرح نمودن ایتالیا در جهان و از سوی دیگر معرفی فرصت ها موجود در سیستم کسب و کار در ایتالیا و همچنین معرفی تخصص های شرکت های این کشور در خارج، محسوب می‌گردد.

خانم امما بونینو، وزیر امورخارجه اسبق ایتالیا، طی یکی از سخنرانی‌های خود، وضعیت کشور ایتالیا را از نظر نیازمندی به سرمایه گذاری خارجی دراماتیک توصیف نمود و از ترسیم نقشه راهی برای مقابله با این نیاز و معرفی آن در بازار های مالی بین المللی خبر داد. وی به عنوان اولین مقاصد این طرح به بازار بورس نیویورک و بازارهای بورس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره نمود.

با توجه به نقش کشور ایتالیا در تعاملات تجاری بین المللی، برای این کشور تفاوت زیادی ندارد که سرمایه مورد نیاز بخش های اقتصادی کشور از طرف سرمایه گذران خارجی تأمین گردد و یا تجار داخلی. از طرف دیگر امروزه با جهانی شدن سیستم کسب و کار و ادغام سیستم های مختلف صنعتی و تولیدی، دولت های کشورهای صنعتی در کنار انجام فعالیت های مختلفی که جهت جذب سرمایه گذار (خارجی و یا داخلی)، هرگونه ابتکارعملی را به  منظور جهانی سازی سیستم کسب و کار و سیستم تولیدی شان بکار می‌گیرند. 

 

اقدامات دولت ایتالیا برای بهبود بخشیدن به محیط کسب و کار

دولت و مجلس کشور ایتالیا علاوه بر وضع قوانین و بکار گیری راه کارهای مقتضی جهت بهبود بخشیدن به شرایط کسب و کار و جذب سرمایه گذار (خارجی / داخلی) و مقابله با مشکلات اساسی که  شرکت ها و سرمایه گذاران در مسیر فعالیت خود در کشور ایتالیا با آن روبرو می‌باشند، در پی شناسایی  و معرفی کانال های دیگری به منظور کمک به نفوذ شرکت های ایتالیایی به بازارهای بین المللی نیز می‌باشند. در همین راستا، دولت ایتالیا از سال 2012 میلادی در راستای سیاست کمک به کسب و کار و شرکت های ایتالیایی و همچنین جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دو راهکار اساسی بکار بسته است که عبارتند از:

 تعریف و اجرای طرح "مقصد ایتالیا" (Destinazione Italia) ، طی آن 50 اقدام به منظور جذب سرمایه و استعداد های خارجی در نظر گرفته شده است

تشکیل کابین هدایت توسعه سیستم ایتالیا (Cabina di Regia)،  به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های بخش خصوصی و دولتی در زمینه جهانی سازی سیستم اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امورخارجه ایتالیا

 

 طرح "مقصد ایتالیا" : (Destinazione Italia)

"مقصد ایتالیا" سیاست جامع دولت ایتالیا به منظور بهبود کسب و کار، رقابت بین شرکت های ایتالیایی و جذب سرمایه گذاران خارجی بوده که در راستای آن 50 نوع از اقدامات مختلف که تمام چرخه حیات یک سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند، از مسائل مالیاتی، بازارکار و سیستم قضایی گرفته تا مسائلی همچون تحقیقات علمی و پژوهشی، تقویت شبکه دفاتر نمایندگی ایتالیا در خارجی از کشور و پشتیبانی از شهرت نام ایتالیا در نظر گرفته شده است.

بنا به عقیده طراحان این سیاست، موضوع جذب سرمایه گذاری موضوعی ضروری برای حمایت از اقتصادی ایتالیا می‌باشد چرا که سرمایه گذاری اجازه می دهد تا فعالیت های جدید اقتصادی و تولیدی ایجاد گردد، فعالیت های قدمی‌به هنگام گردند، سرمایه‌های مالی افزایش یافته و همچنین موجب رونق اقتصادی و کسب و کار می‌گردد. با این وجود امروزه سهم کشور ایتالیا در کل سرمایه گذاری‌های خارجی در سطح جهان تنها % 1.6 می‌باشد و این کافی نیست و به همین دلیل و به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایه و سرمایه گذار لازم است تا نتنها زندگی سرمایه گذاران خارجی و کارآفرینان ایتالیایی ساده تر گردد، بلکه آنها باید درکنار اطمینان از حصول حقوقشان در مورد سیستم مالیاتی و مقررات صدور مجوزهای مختلف نیز رضایت داشته باشند. 

از سوی دیگر، برای جذاب نمودن هرچه بیشتر کشور ایتالیا، لازم است تا منحصر به فرد بودن و دارایی‌های متمایز کننده این کشور درک گردد، مسائلی همچون: زیبایی کشور، فرهنگ، کیفیت زندگی، تنوع سرزمینی، توانایی در انجام کسب و کار (تجارت) و ایجاد دانش و گرایش به نوآوری، برخورداری از ثروت روابط انسانی که تمامی اینها در یک عبارت "Made in Italy" خلاصه می‌گردد.

همچنین باید در جذب سرمایه‌های انسانی، علاوه بر سرمایه‌های مالی و اقتصادی نیز کوشا بود و درب های کشور را به روی تکنسین‌ها، متخصصین و کارآفرینان خارجی باز نمود. در نهایت لازم است با بکارگیری هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی از طریق بهره گیری از ظرفیت شبکه دفاتر نمایندگی ایتالیا در خارج ار کشور، به تقویت سیستم کشور ایتالیا کمک کرد و سرمایه گذران خارجی را جذب نمود.

طرح مقصد ایتالیا به مانند نوعی اصلاحات ساختاری می ماند که مورد علاقه همه اقشار جامعه (اقتصادی، علمی، فرهنگی) می‌باشد، سرمایه گذران خارجی، کارآفرینان ایتالیایی، دست اندرکاران بازار کار، فعالان در امور تحقیقات علمی‌پژوهشی و حتی افراد متخصص و شهروندان عادی. همه این اقشار احتیاج دارند تا محیطی بهتر و سالم جهت رقابت داشته باشند، خدمات بیشتر و با کیفیت بهتر برخوردار باشند، از نوآوری‌های علمی و پژوهشی آنها پشتیبانی بیشتر نشان داده شود، عدم اطمینان کمتر، محیط فعالیت و زندگی مدرن تر و دولتی کارآمدتر داشته باشند.

دولت ایتالیا با توجه به ضرورت ها و اهداف هدف فوق و به منظور بهبود وضعیت کسب و کار و جذب هر چه بیشتر سرمایه و سرمایه گذاران خارجی و داخلی، در تاریخ 19 سپتامبر 2013 طرحی را با عنوان " مقصد ایتالیا" (Destinazione Italia)، وشعار «دروازه‌های ایتالیا را به روی سرمایه‌های خارجی و استعدادها باز کنیم»، رسماَ معرفی نمود. در اجرای این طرح وزارت امورخارجه ایتالیا نقش بسیار مؤثری را ایفاء می نماید.

این سیاست ها در قالب 50 نوع از اقدامات مختلف طراحی گردیده که زیر مجموعه چهار بخش اصلی زیر می‌باشند:

1- ساده سازی امور مربوط به سرمایه گذاری،

2- جذب سرمایه گذاری‌های خارجی،

3-  سرمایه گذاری در زمینه تربیت استعداد های فردی،

4- معرفی و ترویج فرصت های سرمایه گذاری خارجی در کشور ایتالیا در سطح بین المللی.

 

1- ساده سازی امور مربوط به سرمایه گذاری در کشور ایتالیا؛

هماهنگی بین اداره مالیاتی و سرمایه گذاران، توافقات مالیاتی (Tax Agreements) و اختصاص شبکه ای به همین منظور

اصلاحات در برنامه‌های کنفرانس سرویس، ساده سازی مراحل صدور مجوزهای سرمایه گذاری

بکارگیری روش استاندار در تمامی استان‌های کشور پیرامون صدور مجوزهای مربوط به کسب و کار و سرمایه گذاری

تطبیق دادن مقررات کار با نوع سرمایه گذاری و ویژگی‌های مربوط به آن

انتشار اساسنامه قانون کار

شفاف سازی نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی بین کارفرما و کارکنان

امضاء موافقتنامه‌های بین المللی و توافقنامه‌های دوجانبه در زمینه خدمات تامین اجتماعی

بازبینی مقررات مربوط به سوء استفاده از حقوق مدنی

بازبینی جرائم مربوط به تخلفات مالیاتی

بازبینی نحوه رسیدگی به اختلافات مالیاتی

بازبینی مقررات مربوط به ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در "لیست سیاه" (پیشگیری از فرار  مالیاتی)

بکارگیری استراتژی دستیابی به منابع انرژی به منظور کاهش قیمت انرژی الکتریکی و گاز

 تقویت دادگاه‌های مدنی و اداری متخصص به رسیدگی به اختلافات بین شرکت های تجاری

ساده سازی روند رسیدگی به اختلافات و دعواهای تجاری

افزایش دادن نرخ بهره دیرکرد در مورد باز پرداخت بدهی‌های مالیاتی

کارآمد سازی هرچه بیشتر چرخش صادرات / واردات

 2 - جذب سرمایه گذاری‌های خارجی؛

 سرو سامان دادن به وضعیت شرکتهایی که دولت یکی از سهامداران آن می‌باشد، حتی در صورت لزوم ارائه طرح واگذاری بخش از سهام این شرکت های که متعلق به دولت می‌باشد

افزایش مأخذ (بجز بانک ها) تامین اعتبارات مالی برای شرکت های کوچک و متوسط

تحرک بخشیدن به بازار بورس کشور

ایجاد سرمایه گذاری به منظور کمک به بهبود کسب و کار شرکتهای تولیدی؛ میکرو، کوچک و  متوسط کالاهای ایتالیایی

فعالیت در جذب سرمایه و دانش فنی خارجی  و کمک به رشد روند ایجاد شرکتهای مشترک ایتالیایی و خارجی

پشتیبانی از  فعالیت های جهانگردی چه در زمینه‌های فرهنگی و چه در زمینه‌های گردشگری

فعالیت در زمینه بهبود و معرفی هرچه بیشتر میراث های فرهنگی کشور ایتالیا

فعالیت در زمینه بهبود هر بیشتر دارایی‌های ملی (پارک ها، سواحل دریاها، جنگل ها و مراتع و  غیره ...)

رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های دولتی بلا استفاده

آزاد سازی بازار اجاره امکان غیر مسکونی بزرگ

کمک به تغییر نحوه استفاده از املاک و ساختمان‌های دولتی

تسهیل در سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات از طریق توسعه "صندوق سرمایه گذاری در املاک اجاره ای غیر مسکونی (SIIQ)"،

ارائه تسهیلات مالیاتی به فعالیت های علمی – تحقیقاتی

پشتیبانی از ائتلاف بین شرکت های فعال در بخش تحقیقات علمی و دانشگاهی

 بین المللی کردن سیستم کار آموزی

کمک به توسعه تحقیقات علمی‌با توجه به گرایش های بین المللی

کمک به دیجیتالی شدن هرچه بیشتر ادارات دولتی و شهروندان ایتالیایی

شناسایی مکانیزم های لازم جهت سرعت بخشیدن به امر رسیدگی به مشکلات شرکت ها

ایجاد تسهیلات جهت بازسازی و بهینه سازی محیط زیست

کمک به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش زیرساخت ها و ساختارهای زیربنایی کشور

توسعه روند مشارکت و همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی در ایجاد زیر ساخت های کوچک و متوسط

انجام اصلاحات در سیستم "مدیریت و استفاده از تاسیسات بندری"

انجام اصلاحات در سیستم "مدیریت و استفاده از تأسیسات فرودگاهی"

تلاش در جذب سرمایه‌هایی منفعت زا برای کشور ایتالیا

توسعه روند تولید نفت، گاز و منابع معدنی در راستای برنامه استراتژی ملی انرژی

 سرمایه گذاری در زمینه بهینه سازی نحوه استفاده از انرژی و ترویج راهکار تولید و استفاده از  انرژی‌های سبز

فعالیت در زمینه جذب سرمایه گذار در بخش تولید انرژی سبز

 3 - سرمایه گذاری در زمینه تربیت استعداد های فردی؛

 ارائه تسهیلات ویزایی به عنوان ابزاری برای جذب استعدادهای فردی (سرمایه‌های انسانی)

 ارائه تسهیلات (بورس تحصیلی و غیره) جهت جذب استعدادها و نوابغ خارجی به عنوان سرمایه آینده کشور (ایتالیا)

 4 -  معرفی و ترویج فرصت های سرمایه گذاری در کشور ایتالیا در سطح بین المللی؛

  اجرای طرح "هدف ایتالیا"، ترویج اطلاعات و آگاهی پیرامون این طرح

 شناسایی و جذب اشخاص، بازارها و ابزارهای موجود برای تشویق آنها به سرمایه گذاری در ایتالیا (با کمک شبکه دفاتر نمایندگی خارجی ایتالیا در خارج ار کشور)

 فعالیت در مسیر بازیافت و ارتقاء شهرت جهانی تولیدات ساخت ایتالیا

 بهره گیری از ظرفیت شهروندان و مهاجران ایتالیایی در خارج از کشور به منظور ترویج  برند و  مارک ایتالیایی و سیستم کشور ایتالیا

دیپلماسی فرهنگی و استفاده از اهرم ورزش و فرهنگ به منظور  ایجاد ارتباط و جذب مردم به کشور ایتالیا

  

مشوق های سرمایه گذاری:

مشوقهای مالیاتی:

حذف هزنه‌های مالیاتی مرتبط با استخدام نیروهای با قرارداد کار ثابت با اولیت استخدام بانوان. ارایه مشوقها و کمک هزینه‌هایی برای استخدام نیروی جوان (در سال 2018 نیروهای زیر 35 سال و 2019 نیروهای زیر 30 سال) تا 50 درصد سهم کارفرما و برای سرمایه گذاران در جنوب ایتالیا تا 100 درصد این میزان

تخفیف مالیات برای سرمایه گذارانی که بهره وری انرژی در ساختمانها را تا 75 درصد ارتقا دهند و در انرژیهای نو سرمایه گذاری کنند.

تخفیف مالیاتی برای شرکتهای دارای پتنت و صادرات کالاهای دارای پتنت تا 50 درصد

تخفیف مالیاتی برای  شرکتهایی که افزایش سرمایه می دهند.

توافق با اختصاص 50 درصد مالیات در بخش توسعه و تحقیق شرکتها با سرمایه گذاری خارجی تا سقف 20 میلیون یورو در سال

مشوقهای سرمایه گذاری در پروژه‌ها

سرمایه گذاری در پروژه‌های تا 20 میلیون یورو در بخش تولیدات کارخانه ای،گردشگری و محیط زیست ( برای پروژه‌های فرآوری غذایی تا 7.5میلیون یورو) تا میزان 75 درصد از کل ارزش پروژه از وامهای کم بهره برخوردار می‌شوند. اگر این پروژه‌ها در جنوب ایتالیا باشد میزان مشوقها و وامها بیشتر نیز خواهد بود.

پروژه‌هایی که بیش از 50 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی داشته باشند از مسیر سریع در اینویتالیا برای بررسی اسناد و دریافت تسهیلات برخوردار خواهندشد.

مشوقهایی برای کالاهای سرمایه ای

شرکتهایی که اقدام به خرید تجهیزات و ماشین آلات برای تولید نمایند نیز از مشوقهای سرمایه گذاری و وامهای کم بهره در قالب طرح  Nuova Sabatini برخوردار می‌شوند.

مشوقهایی برای  استارت آپها( شرکت های نوآور ) 

برای این منظور مشخصاتی برای برخوردای از مشوقها در نظر گرفته شده که باید استارت آپها در آن چارچوب بگنجند. از آن جمله کیفیت نیروی انسانی و استقرار دفتر مرکزی در ایتالیا.

برخورداری از خدمات تامین مالی در قالب اینویتالیا

دریافت ویزای استاترتاپی

حذف هزینه‌های تشریفات زادی و هزینه‌های جانبی

تخفیف های مالیاتی 

طرح کابین هدایت (مدیریت و هماهنگی) توسعه سیستم ایتالیا: (Cabina di Regia)

 

نقش وزارت امورخارجه ایتالیا در کمک به بهبود محیط کسب و کار: 

از دیگر فعالیت های دولت ایتالیا به منظور کمک به بهبود کسب و کار و جهانی سازی سیستم اقتصادی و تولیدی در این کشور و جذب سرمایه تجار داخلی و خارجی، تشکیل کارگروهی به نام کابین هدایت (مدیریت و هماهنگی) توسعه سیستم ایتالیا  (Cabina di Regia) می‌باشد.

فعالیت اصلی این کابین، هماهنگی در سیاست های جهانی سازی سیستم اقتصادی کشور  بوده و  آن مشترکاَ بر عهده وزیر امورخارجه و وزیر توسعه اقتصادی کشور ایتالیا می‌باشد. در این کارگروه برخی از وزیران و مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادهای ایتالیایی فعال در بخش های اقتصادی و فرهنگی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی،  وزیر فرهنگ - آثار باستانی و گردشگری و وزیر سیاست های کشاورزی، غذا و جنگل های کشور ایتالیا نیز حضور فعال داشته و در مواقعی که موضوعات مورد بررسی به وزارت خانه تحت مدیریت هر یک از این وزرا مربوط گردد، آن وزیر عهده دار ریاست مشترک این کابین می‌گردد.

نمایندگان سایر نهاد های عضو کابین هدایت سیستم کشور ایتالیا عبارتند از: رؤسای کنفرانس استان‌ها، رئیس اطاق بازرگانی، رئیس کنفدراسیون صنایع، رئیس شبکه شرکت های ایتالیا، رئیس انجمن بانکدران ایتالیا و رئیس اتحادیه تعاونی‌های ایتالیا. این نهاد ها در جدول زیر به اختصار آورده شده است.

 

نهادهای عضو کابین هدایت (مدیریت و هماهنگی) توسعه سیستم در کشور ایتالیا (Cabina di Regia)

بر اساس آخرین بخشنامه اجرایی وزارت امورخارجه ایتالیا (مورخ 18 جولای 2012) پیرامون نحوه فعالیت کابین مدیریت، کلیه دفاتر نمایندگی کشور ایتالیا مستقر در خارج از کشور می‌بایست طرح سه ساله ای را برای توسعه سیستم کشور ایتالیا (اقتصادی، علمی، فرهنگی) با کشورهای اکردیته مربوطه رائه نمایند. به همین منظور در سال 2012 میلادی کلیه سفارت خانه‌های ایتالیا مستقر در خارج از کشور، با در نظر گرفتن امکان بهره گیری از ظرفیت های نهادهای مختلف کشور ایتالیا و بر اساس اطلاعات کمی و کیفی در دست خود، اهداف سه ساله ای را برای ترویج و توسعه سیستم کشور ایتالیا در کشورهای اکردیته مربوطه ارائه نمودند.

کلیه طرح های مندرج در برنامه سه ساله توسعه سیستم کشور که توسط سفارت خانه‌های ایتالیا تهیه می‌گردند مورد تائید وزارت خانه‌های زیربط بوده و اهداف آن علاوه بر اینکه هر سه سال یکبار به هنگام در خواهند آمد، در تهیه آن نظر و برنامه‌های مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice) نیز مورد توجه قرار گرفته شده است.

 

دیپلماسی اقتصادی ایتالیا، ساختار اداره مدیریت کل توسعه سیستم کشور (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese)" وزارت امورخارجه ایتالیا

دیپلماسی اقتصادی ایتالیا از جمله فعالیت های وزارت امورخارجه ایتالیا می‌باشد که به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور و پشتیبانی  مستمر از کسب و کار و از شرکت های ایتالیایی در فعالیت های خارج از کشور آنها انجام می‌گیرد انجام این مهم در کشور ایتالیا بر عهده " اداره مدیریت کل توسعه سیستم کشور (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese)" مستقر در وزارت امورخارجه این کشور گذاشته شده است.

 کلیه فعالیت های اداره مدیریت کل توسعه سیستم کشور، به نوبه خود توسط 14 اداره انجام می‌گیرد. این ادارت عبارتند از:

 اداره اول: اداره بین المللی سازی سیستم اقتصادی

اداره دوم: اداره بین المللی سازی ادارات منطقه ای و رابطه با کنفرانس دولت و استان‌ها، ورزش و گردشگری

اداره سوم: سرمایه گذاری خارجی در ایتالیا

اداره چهارم: اداره بین المللی سازی صنایع هوافضا و دفاعی

اداره پنجم: اداره مؤسسات آموزشی (مدارس) ایتالیا در خارج از کشور

اداره ششم: توسعه همکاری‌های فرهنگی چند جانبه، کمیسیون ملی ایتالیا در سازمان یونسکو، حمایت از دارایی‌های هنری و ماموریت های باستان شناسی

اداره هفتم: اداره ارتقای زبان ایتالیایی و چاپ و بین المللی سازی همکاری‌های بین دانشگاهی، بورس های تحصیلی

اداره هشتم: اداره ارتقای فرهنگی و صنایع فرهنگی ایتالیا

اداره نهم:  اداره فعالیت ها و اقدامات دوجانبه برای بین المللی کردن تحقیقات و نوآوری‌های علمی

اداره دهم: اداره سیاستها تحقیقاتی، علوم و فضا و  فعالیت های چند جانبه

اداره یازدهم: اداره مالیک معنوی و جامعه اطلاعاتی

اداره دوازدهم: اداره نظارت بر فعالیت های سازمان سرمایه گذاری خارجی ایتالیا

اداره سیزدهم: اداره ابزارهای مالی بین المللی سازی

اداره چهاردهم: اداره همایشها و رخدادهای مرتبط با ارتقای سیستم اقتصادی

 

دیپلماسی اقتصادی: اهداف

کمک به رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کار و همچنین پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی برای ورود آنها به بازارهای بین المللی و تشویق کار آفرینان خارجی به حضور در بازار کشور ایتالیا به عنوان یک رسالت و هدف دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ایتالیا و بویژه اداره کل توسعه سیستم این وزارت خانه محسوب می‌گردد.

از دیگر اهداف این دیپلماسی؛ کمک به شرکت های ایتالیایی برای نفوذ در بازارهای کشورهای نوظهور، پشتیبانی از  ثبات شرکت های ایتالیایی در بازارهای سنتی، پشتیبانی از خودمختاری‌های استانی در فعالیت های بین المللی، و همچنین جذب سرمایه گذاری‌های مولد، جذب گردشگران و جذب مغزها و استعدادهای ویژه به کشور ایتالیا می‌باشد.

اداره کل توسعه سیستم کشور ایتالیا در اجرای اهداف دیپلماسی اقتصادی خود با بخش های فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور همه روزه در ارتباط می‌باشد. از جمله این نهاد ها وی توان به: مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها، شرکت ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و بیش از 450 دفتر نمایندگی ایتالیا مستقر در سراسر جهان (متشکل از سفارت خانه، کنسولگری، دفاتر مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice)، و سازمان ملی جهانگردی ایتالیا (Enit) (که امروزه در دفاتر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری‌های ایتالیا ادغام گردیده)، مؤسسات فرهنگی ایتالیا، دفاتر نمایندگان علمی و راهبردی)، اشاره نمود.

وزرات امورخارجه ایتالیا در راستای فعالیت های دیپلماسی اقتصادی، از طریق اداره مدیریت کل توسعه سیستم ایتالیا (Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese (DGSP)) مستقر در این اداره  (اداره اول) راهکارهایی را با هدف کمک به بهبود کسب و کار و کمک به جهانی سازی شرکت های و سیستم اقتصادی ایتالیا و همچنین جذب سرمایه گذاران خارجی ترسیم نموده است.

این راهکارها در غالب 8 هدف بترتیب زیر معرفی گردیده است، این اهداف عبارتند از: 

پشتیبانی از رشد صادرات کالاهای ساخت ایتالیا

پشتیبانی از همکاری‌های تولیدی بین شرکت های ایتالیا و شرکت های خارجی در خارج از کشور

توسعه سرمایه گذاری‌های تجار ایتالیایی در خارج از کشور

جذب سرمایه و سرمایه گذاری‌های تجار خارجی به کشور ایتالیا

فعالیت پیرامون دستیابی به منابع اولیه و انرژی

فعالیت پیرامون جذب جهانگردان خارجی

جهانی سازی سیستم دانشگاهی و تحقیقات علمی و جذب استعدادها

سایر ابتکار عمل ها

 

پشتیبانی از رشد صادرات کالاهای ساخت ایتالیا

افزایش فعالیت ها تبلیغاتی در زمینه معرفی و ترویج هرچه بیشتر صنایع شناخته شده کشور ایتالیا در خارج از کشور (صنعت کشاورزی، صنایع مکانیک تخصصی، صنایع مبلمان منزل و صنایع نساجی و البسه)، از طریق:

پشتیبانی از کالاهایی که در آنها تکنولوژی‌های بالا بکار رفته است

توسعه شبکه ارتباطی با سیستم توزیع و لوجستیکی در کشور هدف

پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی در شناخت بازار های کشورهای خارجی و فعالیت های بازاریابی

تقویت روابط و ارتباطات نهادینه ای بین کشور ایتالیا و کشور هدف (در صورت لزوم) و حتی در صورت نیاز، بهبود در وضعیت مقررات همکاری بین دو کشور

 

پشتیبانی از همکاری‌های تولیدی بین شرکت های ایتالیا و شرکت های خارجی در خارج از کشور

 تشدید فعالیت اطلاع رسانی پیرامون آگهی‌های مناقصه کشورها / فرصت های اقتصادی در بخش های ساختارهای زیربنایی

شناسایی فرصت های همکاری در زمینه فن آوری‌های بالا،

ارائه قطعات و خدمات فنی مهندسی در بخش مکانیک و صنایع دریا یی، صنایع هوایی و صنایع دفاعی

کمک به ایجاد ارتباط بین شرکت ها ایتالیایی و خارجی، بویژه در مورد شرکت های کوچک و - متوسط به منظور تشویق و پشتیبانی از آنها در ایجاد همکاری‌های مشترک (Joint Venture)

معرفی توانمندی ایتالیا از نظر سکوی لوجستیکی و موقیت سوق الجیشی اش در قاره اروپا.

 

توسعه سرمایه گذاری‌های تجار ایتالیایی در خارج از کشور؛

ایجاد ساختار و هماهنگی اقدامات جهت جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد فرصت های - سرمایه گذاری‌های ایتالیایی در کشورهای خارج  بویژه در بخش های: انرژی، زیر ساخت ها، نساجی و البسه، صنایع مواد غذایی و کشاورزی و غیره ... از طریق:

ارتباط مستمر با نهاد های ذیربط مانند: سازمان توسعه سرمایه گذاری کشورها.

نظارت بر مقرراتی سرمایه گذاری خارجی کشورهایی که درآنها سرمایه گذاری‌های ایتالیا انجام می‌گیرند.

مداخله در صورت لزوم برای حفظ منافع سرمایه گذاران ایتالیایی.

ارائه خدمات پشتیبانی و کمک به سرمایه گذاران ایتالیایی برای فعالیت در خارج از کشور به لطف تجربه و تخصص موجود در سفارت خانه‌های ایتالیا در خارج از کشور بلاخص در زمینه امور اداری و جستجوی تسهیلات مالی برای سرمایه گذار خارجی.

 

  جذب سرمایه و سرمایه گذاری‌های تجار خارجی به کشور ایتالیا؛

ترویج و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور ایتالیا، این فرصت ها بر اساس تشخصی میز مخصوصی که بر همین اساس تشکیل یافته مشخص می‌گردد، که عبارتند از:

تجزیه و تحلیل در مورد منفعت سرمایه گذاری داخلی به منظور تلاش در جذب سرمایه گذار خارجی بر اساس اهداف میز ایتالیا.

شناسایی تمامی افراد حقیقی و حقوقی پشتیبان از سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی.

نظارت و مانیتور نمودن صندوق های سرمایه گذاری دولتی کشورهای خارجی.

همکاری مستمر و فشره با تمامی دست اندکاران فعایت های توسعه سیستم ایتالیا.

 

فعالیت پیرامون دستیابی به منابع اولیه و انرژی

نظارت و مانیتور نمودن:

روند تولید مواد انرژی زا، حتی از منابع تجدید پذیر انرژی.

مقررات مربوط به تولید و امنیت انرژی، که این مقررات مسائل مربوط به مواد جدید استراتژیکی - معروف به عنصرهای خاکی کمیاب (Terre Rare) را نیز در بر خواهند گرفت.

 

فعالیت پیرامون جذب جهانگردان خارجی

بهره برداری کامل پتانسیل جاذبه‌های گردشگری در طی برگزاری نمایشگاه جهانی اکسپو

متنوع سازی پیشنهادات کردشگری در ایتالیا و معرفی اماکن گردشگری و اجرای سیاست های تشویقی -  تبلیغاتی

بهبنه سازی روش صدور ویزا

تشویق به برقراری ارتباط مستقیم هوایی و در صورت امکان ایجاد و یا براه اندازی مجدد پرواز های مستقیم.

مطالعه استراتژی در موردجذب جهانگردان لوکس

مطالعه استراتژی تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد اماکن گردشگری کشور با کمک گیری از شبکه‌های اجتماعی بویژه کانال های اینترنتی.

 

جهانی سازی سیستم دانشگاهی و تحقیقات علمی و جذب استعدادها؛

ترویج شناخت بهتر از سیستم آمزش و پرورش و تحقیقات علمی‌کشور.

تشویق به ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و مراگز آموزش عالی ایتالیا با مراکز مشابه در سایر کشورها بویژه در بخش دانشکده‌های علوم، مهندسی، طراحی.

برگزاری دوره‌های آموزشی به زبان انگلیسی در ایتالیا.

توسعه اقدامات به منظور به رسمیت شناخت متقابل مدارک تحصیلی

تجدید موافقتنامه‌های فی مابین در زمینه‌های علمی و تبادل محققان علمی

ارائه اطلاعات و هدایت دانشجویان در مورد معتبرترین مراکر آموزشی کشورهای دیگر به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند.

 

سایر ابتکار عمل ها

مبارزه با کالا و تولیدات جعلی و تقلبی که با مارک ایتالیایی به بازار عرضه می‌شوند.

حمایت از دارائی‌های معنوی و مارک های تجاری ایتالیایی

هماهنگی در بین نهاد های مختلف در فعالیت های جهانی سازی سیستم اقتصادی ایتالیا و استحکام بخشیدن به شهرت و نام سیستم ایتالیا.

چهارچوب مدیریت کل توسعه سیستم کشور ایتالیا توسط فلوچارت زیر بطور خلاصه معرفی معرفی شده است.

 

دیپلماسی اقتصادی: ابزارهای در دست

اداره کل توسعه سیستم کشور ایتالیا به منظور هماهنگی با بخش های فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور همه روزه با مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها، شرکت ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و بیش از 450 دفتر نمایندگی ایتالیا مستقر در سراسر جهان (متشکل از سفارت خانه، کنسولگری، دفاتر مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice)، و سازمان ملی جهانگردی ایتالیا (Enit) (که امروزه در دفاتر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری‌های ایتالیا ادغام گردیده)، مؤسسات فرهنگی ایتالیا، دفاتر نمایندگان علمی و راهبردی)، در ارتباط می‌باشد. کمک به رشد اقتصاد و پشتیبانی از کسب و کار و شرکت های ایتالیایی برای ورود آنها به بازارهای بین المللی و تشویق به حضور کارآفرینان خارجی در ایتالیا به عنوان یک رسالت و هدف دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ایتالیا و بویژه اداره کل توسعه سیستم این وزارت خانه محسوب می‌گردد. از دیگر اهداف این دیپلماسی می‌توان به: کمک به شرکت های ایتالیایی برای نفوذ در بازارهای کشورهای نوظهور، پشتیبانی از  ثبات شرکت های ایتالیایی در بازارهای سنتی، پشتیبانی از خودمختاری‌های استانی در فعالیت های بین المللی، جذب سرمایه گذاری‌های مولد، جذب گردشگران و جذب مغزها و استعدادهای ویژه به کشور ایتالیا، اشاره نمود.

اهداف وزارت امورخارجه ایتالیا بویژه اداره مدیریت کل توسعه سیستم کشور (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) عبارتند از: 

پشتیبانی از شرکت ها و کسب و کار:

وزرات امورخارجه ایتالیا هر گونه اقدامامی‌به منظور حمایت از منفعت سیستم کارآفرینی ایتالیا در خارج از کشور چه از طریق ادارات مرکزی و چه از طریق دفاتر نمایندگی در خارج انجام خواهد داد، برخی از این اقدامات عبارتند از:

- کمک به ورود شرکت های ایتالیایی به بازارهای بین المللی

کمک به شرکت های ایتالیایی در کسب قراردها و سفارشات

پشتیبانی از تجار ایتالیایی در تحقق سرمایه گذاری و مدیریت مسائل در مواقع بحرانی

حضور در مذاکرات اقتصادی و تجاری بین المللی

هماهنگی و حمایت از طرح ها و ابتکارعمل های بین المللی:

وزرات امورخارجه ایتالیا به بهره گیری از همکاری سایر نهادهای دست اندرکار در امور جهانی سازی سیستم کسب و کار ایتالیا در مورد اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به منظور معرفی توانمندی‌های شرکت ها و سیستم اقتصادی کشور ایتالیا فعالیت می نماید.  این برنامه‌ها عبارتند از:

برنامه ریزی سفرهای اقتصادی دست اندکاران امور اقتصادی به کشورهای رو به رشد و کشورهایی که در آنها فرصت های خوبی برای استفاده وجود دارد.

برگزاری سمینارهای معرفی کشور و همایش های اقتصادی در ایتالیا و در دیگر کشورها،

هماهنگی سفرهای نمایندگان نهادهای دولتی و کارآفرینی به منظور محک زدن بازارهای خارجی

هماهنگ نمودن ملاقات های تجاری و غیره ...

جمع آوری و ارائه اطلاعات:

ارائه اطلاعات به هنگام  و بروز از طریق ابزارهای رایانه ای و کاملاَ رایگان در مورد فرصت های اقتصادی موجود در بازارهای خارجی پیرامون سفارشات خرید نهاد های کشورهای خارجی و همچنین آگهی‌های مناقصه دولتی و به این اطلاعات را می‌توان از طریق سایت اینترنتی وزارت امورخارجه و یا از طریق مراجعه مستقیم دست پیدا کرد.

تجزیه و تحلیل:

مطالعه روند تکاملی نظام اقتصادی بین المللی و بازارهای خاص بین المللی به منظور تسهیل در استراتژی شرکت ها در هماهنگی فعالیت های شان با جغرافیایی مناسب.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

وزارت امورخارجه ایتالیا در هماهنگی با اداره نخست وزیری ایتالیا و همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همینطور همکاری با سازمان‌های: 1- سازمان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی (Invitalia)، 2- صندوق پس انداز و قرض ایتالیا، 3- مؤسسه سرمایه گذاری خارجی ایتالیا (Ice)، 4- سازمان خودمختاری منطقه ای، 5- کنفدراسیون صنایع، 6-  برخی از بانک ها و بنگاه‌های مالی مهم در کشور ایتالیا، بطور مستمر در مسیر جذب سرمایه گذاری‌های خارجی فعالیت می نماید.

در لایحه طرح "مقصد ایتالیا" که در تاریخ 13 دسامبر 2013 به تصویب هیدت دولت ایتالیا رسید، مجموعه ای از اقدامات برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی در راه اطمینان از سیستم مالیاتی (توافقات مالیاتی از پیش انجام شده برای سرمایه گذران بزرگ) 

 

فعالیت های وزارت امورخارجه ایتالیا در زمینه کمک به کسب و کار و دیپلماسی اقتصادی

تشکیل کابین رهبری به منظور ترویج سیستم کشور ایتالیا در خارج و کمک به کسب و کار شرکت ها و تجار ایتالیایی

همکاری با نهادهای منطقه ای در بین المللی

برنامه ریزی و هدایت ماموریت و سفر های اقتصادی به کشور های خارجی

ایجاد و حفظ روابط  راهبردی با نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف کارآفرینی و شرکت ها

ایجاد و حفظ رابط با سیستم اطاق های بازرگانی (اطاق های بازرگانی ایتالیا و اطاق های مشترک بازرگانی)

جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی

جذب گردشگران و استعدادها

 

ابزار های بین المللی کردن شرکت های ایتالیایی:

ارائه اطلاعات پیرامون آگهی‌های مناقصه و سفارشات نهاد های مختلف در کشور های خارجی

ارائه اطلاعات پیرامون برنامه‌های توسعه و کمک های اتحادیه اروپا به کارآفرینان کشورهای مختلف عضو این اتحادیه.