You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


نجات اقتصاد جهانی و محیط زیست با محرک های اقتصادی سبز

بسته‌های محرک اقتصادی سبز برای دوران بعد از بحران کروناویروس می‌تواند اقتصاد جهانی را ترمیم کرده و دنیا را به مسیر درست برای مقابله با بحران آب و هوایی هدایت کند.

 

بسته‌های محرک اقتصادی سبز برای دوران بعد از بحران کروناویروس می‌تواند اقتصاد جهانی را ترمیم کرده و دنیا را به مسیر درست برای مقابله با بحران آب و هوایی هدایت کند. اما تحلیل ها نشان می دهد که زمان برای اجرایی کردن این تغییرات کم است.

 

فیونا هاروی (Fiona Harvey) در گزارشی که در گاردین استرالیا[i] منتشر شده به پژوهشی پرداخت که توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که پروژه‌هایی که تولید گازهای گلخانه ای را کم می‌کنند و در عین حال باعث رشد اقتصاد می‌شوند، نسبت به پروژه‌های سنتی بازگشت سرمایه بیشتری در دوره‌های کوتاه مدت و نیز بلند مدت برای دولت ها دارند.

پژوهش انجام شده توسط دانشگاه آکسفورد، محرک های اقتصادی سبز را با محرک های سنتی مثل اقداماتی که بعد از بحران جهانی اقتصاد انجام شد، مورد مقایسه قرار داد. یافته‌های محققان نشان داد که پروژه‌های سبز، شغل های بیشتری ایجاد می‌کنند، بازگشت سرمایه بهتری در کوتاه مدت دارند و صرفه اقتصادی آنها در دراز مدت بیشتر است.

ایجاد زیرساخت های تولید انرژی‌های پاک یک مثال از این نوع است که دو برابر پروژه‌های مبتنی بر سوخت فسیلی شغل ایجاد می‌کنند. یک مثال دیگر توسعه زیرساخت های اینترنت است تا افراد بیشتری بتوانند از خانه کار کنند.

نتایج این پژوهش که در Oxford Review of Economic Policy منتشر شده، شواهد علمی‌برای «راه حل های سبز» ارائه می دهد که توسط متخصصان پیشرو در هنگام همه گیری بیماری کووید-۱۹ پیشنهاد شده است.

این پژوهش همچنین از ایده ای حمایت می‌کند که بر اساس آن، هرگونه کمک مالی به شرکت های تولید سوخت فسیلی و بخش های آلاینده بزرگ مثل شرکت های هواپیمایی و خودروسازی، منوط به کاهش تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست شود.

 

یک اقتصاددان برنده جایزه نوبل به نام جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglit) و یک اقتصاددان متخصص در زمینه تاثیرات اقلیمی‌به نام لُرد نیکلاس استِرن (Lord Nicholas Stern) نویسندگان همکار این مقاله بوده اند. آنها فهرستی از بیش از هفتصد سیاست تشویقی را تهیه کردند و مقایسه ای بین شرایط فعلی و شرایط بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ انجام دادند. بیش از ۲۳۰ متخصص از جمله مقامات ارشد از سازمان‌های اقتصادی و بانک های مرکزی ۵۳ کشور به یک نظرسنجی درباره منافع بالقوه زیست محیطی و احیای اقتصادی پاسخ دادند که توسط این گروه پژوهشی تهیه شده بود.

 

مارک کارنی (Mark Carney)، مشاور اقتصادی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از همه شرکت های فعال در انگلستان خواسته است تا برنامه‌هایشان را برای به صفر رساندن آلاینده‌ها را ارائه کنند. او گفت: «هر شرکتی در هر بخش، هر بانک و هر شرکت بیمه و هر صندوق بازنشستگی باید یک برنامه گذار برای رسیدن به هدف آلودگی صفر تهیه کند».

امیلی شاکبرگ (Emily Shuckburgh)، یکی از نویسندگان دستورالعمل دولت بریتانیا در این زمینه از دانشگاه کمبریج گفت: «شکل دادن به احیای اقتصادی پس از بحران کووید-۱۹ در سطح ملی و جهانی به نوعی که پاسخی به تغییرات آب و هوایی و دیگر تهدیدات زیست محیطی نیز باشد، روشی معقول است. نه تنها تحلیل ها نشان می دهند که بسته احیای اقتصادی سبز منافع اقتصادی بهتری دارد، بلکه سرمایه گذاری مناسب در بخش پژوهش، نوآوری، امور زیربنایی و آموزش مهارت ها و تطابق آنها با ساختارهای سازمانی مناسب به ساخت جهانی عادلانه تر، انعطاف پذیرتر و سازگارتر با محیط زیست کمک خواهد کرد که برای همه ما منافعی خواهد داشت».