You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


اقدامات تشویقی دولت مجارستان در حمایت از شرکت ها سرمایه گذار

یکی از نگرانی‌ها اصلی دولت مجارستان در جریان همه گیری ویروس کرونا ، موضوع حفظ اشتغال و ایجاد مشاغل جدید در کشور بوده و بر همین اساس تلاش کرده در چارچوب برنامه حمایتی ،نسبت به این بخش توجه ویژه ای نموده و در زمره پنج محور اصلی برنامه‌های حمایتی دولت گنجانده شود .

 

دولت برای حفظ مشاغل بخشی از پرداخت دستمزدها ناشی از کاهش ساعات کاری را جبران نموده و برای ایجاد مشاغل جدید نیز  حدود 450 میلیارد فورینت ( معادل یک میلیارد و سیصد میلیون یورو) برای حمایت از طرح  های سرمایه گذاری درنظر گرفته است. با توجه به اعلام آقای ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان مبنی بر اینکه از ابتدای همه گیری کرونا در کشور تا کنون حدود 160 هزار نفر شغل خود را ازدست داده اند، موجب توجه بیشتر سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از جمله وزارت امور خارجه و تجارت این کشور به این موضوع شده است .علاوه بر این دولت از شرکت های وابسته به صنایع دفاعی نیز خواسته  تا نسبت به توسعه سرمایه گذاری و جذب کارکنان در شرکت های زیر مجموعه برنامه ریزی نمایند. از این رو در این نوشتار کوتاه اقدام اخیر دولت مجارستان در اعطای کمک مالی به تعدادی از شرکت های سرمایه گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 آقای پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان در اظهارات اخیر خود بیان داشت که تا کنون بیش از 526 شرکت آمادگی خود را برای سرمایه گذاری اعلام کرده اند. ارزش سرمایه گذاری این شرکت بالغ بر 715 میلیون یورو است. از این میان حدود 416 شرکت مجاری هستند. وی افزود: با عنایت به برنامه دولت برای حمایت از تک تک شرکت های سرمایه گذار، طبق به تصمیم  اخیر دولت، بودجه برنامه حمایتی از 50 میلیارد فورینت (معادل 280 میلیون یورو) به دوبرابر (560 میلیون یورو) افزایش و در صورت تقاضا برای سرمایه گذاری از سوی شرکت ها درآینده بیشتر نیز خواهد شد. آقای سیارتو در مورد پیشینه برنامه و بودجه به این بخش گفت: کابینه دولت متناسب با بودجه کمیسیون اروپا برای تامین بودجه برنامه ریزی کرده که بر اساس آن و در شرایط کرونایی، به دول کشورهای عضو اتحادیه اجازه داده شد حداکثر تا 800 هزار یورو به شرکت های سرمایه گذار اختصاص داده شود. اما به دلیل عدم کفایت بودجه مذکور و نظر به اهمیت ایجاد مشاغل ممکن است نیمی از این حمایت از طریق صندوق بودجه دولتی اعطاء گردد.

در همین راستا آقای لوانته مجار معاون اول وزیر امور خارجه و تجارت در طی مراسم ویژه ای  به سه شرکت مجاری گواهی حمایت مالی دولت از پروژه‌های سرمایه گذاری  به شرح ذیل اعطا کرده است:

-شرکت BALIND LTD: این شرکت تولید کننده قطعات موتور، بدنه و قعطعات سیستم ترمز خودرو که در منطقه BALATON OSZOD  واقع شده است. این شرکت به دلیل سرمایه گذاری جدید  به میزان حدود 1.61 میلیون یورو مشمول حمایت مالی دولت به میزان 807 هزار یورو گردیده است. آقای     JANOSH BALIND (یانوش بالیند ) مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: هدف شرکت حمایت از اشتغال و نیل به رشد پایدار است. تجهیزات و تکنولوژی برای خطوط جدید وارد شرکت شده و  ما از حمایت انجام شده در این سرمایه گذاری تشکر می‌کنیم. همچنین آقای میهالی ویتزمن (MIHALY WITZMANN  ) نماینده مردم منطقه در پارلمان در این مراسم از همکاری بین دولت و شرکت ها سپاسگزاری کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه فناوری نسبتاً محدودی در منطقه ایجاد شده، این سرمایه گذاری در کانتی SAMOGY   دارای اهمیت زیادی است.

- شرکت DUNA HUNGARY PRODUCTION LTD: این شرکت تولید کننده قطعات خودرو است و میزان سرمایه گذاری آن به مبلغ 428 میلیون فورینت ( معادل تقریبی 1.2 میلیون یورو) می‌باشد.  . لذا از حمایت دولت به میزان 214 میلیون فورینت ( معادل تقریبی 600 هزار یورو) برخوردار می‌شود. بر اساس اظهارات مدیر این شرکت واقع در منطقه GYOR   ،مجارستان در مقابله با خطرات ناشی از کرونا اقدامات خوبی کرده و شرکت ( دونا ) نیز بر چالش های پیش رو غلبه خواهد کرد. وی با اشاره به وضع شرایط اضطراری در کشور گفت: برخی از پروژه‌های عمرانی که قرار بود در تابستان اجرا گردد ، در هفته‌های اخیر با موفقیت انجام شده و به لطف حمایت دولت خط تولید جدید راه اندازی می‌گردد. نماینده پارلمان این منطقه نیز تصریح کرد: بودجه حمایتی دولت به سرعت به این شرکت ها پرداخت شده تا کارگران  هرچه زودتر در مشاغل جدید ، به کارگرفته شوند.

- شرکت  VALEO SIMENSE AUTOMOTIVE HUNGARY LTD: این شرکت واقع در منطقه VESZPREM از شرکت های تولید کننده قطعات الکترونیکی وسائط نقلیه می‌باشد.این شرکت حدود 597 میلیون فورینت ( معادل تقریبی 1.65 میلیون یورو) برای سرمایه گذاری جدید تخصیص داده و از حمایت مالی دولت به مبلغ 287 میلیون فورینت ( تقریبی800 هزار یورو) بهره مند می‌شود.آقای YAN KERAUDREN  ( یان کرائودرن)مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: از دیدگاه  من در دوره همه گیری کرونا، نقش وسائط نقلیه برقی میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند. وی افزود: با وجود اینکه رکود به همه شرکت ها آسیب زده ولی به دلیل دیدگاه فوق الذکر ، هدف شرکت گسترش فعالیت و سرمایه گذاری است. آقای پیتر اوادی  (PETER OVADI  ) نماینده مردم منطقه در پارلمان نیز گفت:  با وجود مشکلات و سختی امید دارد که همکاری میان شرکت ها و بنگاههای تولیدی با دولت موجب تحول و ایجاد شغل در این منطقه می‌گردد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و تجارت مجارستان ، در چارچوب برنامه حمایت دولت ، در طی هفته‌های آینده ، آن دسته از شرکت ها و موسساتی که در بهبود کسب و کار  و ایجاد سرمایه گذاری طرح های خود را ارائه نمایند ، مشمول دریافت گواهی حمایت مالی دولت مجارستان خواهند شد.

چنانچه گفته شد یکی از اهداف اصلی اعطای کمک مالی دولت، ایجاد رقابت و تشویق برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد شغل و کاهش بیکاری ناشی از همه گیری ویروس کروناست. به نظر می رسد در این فرایند شرکت های وابسته به خودرو بعنوان مهمترین بخش صنعتی مجارستان، در مقایسه با سایر حوزه‌ها ، ظرفیت و امکان بیشتری برای تحقق این هدف داشته باشند.