You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گرجستان (سه ماهه دوم سال 2020 )

سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در گرجستان در سه ماه دوم سال 2020 به رقم 237.8 میلیون دلار رسیده است. بر اساس اطلاعات اداره آمار ملی گرجستان، در این گزارش میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط این کشور به تفکیک فصول به صورت مقایسه ای و سهم کشورهای دیگر از این سرمایه گذاری و همچنین میزان سرمایه جذب شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی این کشور در قالب جداول و نمودار ارائه شده است.

 

طبق آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ملی گرجستان، سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در سه ماه دوم 2020 در این کشور به رقم  237.8 میلیون دلار رسیده است. 

در نمودار زیر تغییر میزان سرمایه گذاری خارجی در فصول مختلف طی دوسال گذشته نشان داده شده است.

 

همچنین میزان سرمایه گذاری به تفکیک فصول از سال 2006 تا کنون در جدول زیر آمده است.

این میزان از سرمایه جذب شده به تفکیک  اجزاء سرمایه گذاری به شرح جدول زیر است.

 سهم هر یک از کشورها در میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در گرجستان مطابق جدول زیر است. بر اساس آنچه در این جدول آمده است کشورهای انگلیس، هلند و ترکیه بیشترین میزان سرمایه گذاری را در گرجستان داشته اند.

همچنین میزان این سرمایه گذاری  به تفکیک بخش های اقتصادی مطابق جدول زیر است. 

براساس اطلاعات به نمایش در آمده در جدول فوق در سه ماه دوم سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل بخش های انرژی، املاک و مستغلات و حمل و نقل با کاهش سرمایه گزاری و بخش های مالی ، ساخت و ساز و معدن با افزایش سرمایه گذاری مواجه بوده اند. 

در مجموع طبق برآوردها، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال 2020 با کاهش 40 درصدی مواجه خواهد شد. 

Source: Economic MFA