You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

NEWS & EVENTS:


لزوم مشارکت بانوان در کابینه ریاست جمهوری

-

 

باید در نظر داشت که در وهله نخست، ضروریست تا اعضای کابینه فارغ از سمت و سو گیری های سیاسی و یا روابط، بر اساس شایسته سالاری و تخصص، اخلاق حرفه ای و تعهد به خدمت واقعی به کشورشان انتخاب شوند. در این راستا از آنجا که حدود نیمی از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می دهند، همچنین با عنایت به آمار دانشجویان در تحصیلات اکادمیک مقاطع مختلف در کشور، انتظار می رود که برخی از اعضای کابینه از میان بانوان متبحر و کارآزموده انتخاب گردند تا اهداف و ماموریت های شمرده شده توسط رئیس جمهور فعلی مبنی بر فضا دادن به بانوان و احیا و اجرای برابری و دموکراسی در حد شعار باقی نماند و جامه عمل پوشانده شود. با این حال، لیست افراد منتخب برای کابینه مادامیکه به طور رسمی اعلام نگردیده و به مجلس معرفی نشود، قابل اتکا نبوده و لذا لازم است تا آن زمان صبور بود