You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ابتکار همکاری های بین المللی

امروزه تمام کشورها به نحوی در اقتصاد جهانی مشارکت می‌کنند و از آن گریزی نیست، بلکه تفاوت در جایگاهی است که هر کشور برای خود ترسیم و شکل می‌دهد. کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور تولیدات و خدمات پیشرفته و نوآورانه تولید می­کنند، بسیاری از کشورها کامودیتی تولید کرده و برخی دیگر در تولید محدود مشغول هستند.

ابتکار همکاری‌های بین‌المللی با هدف توسعه دانش و شبکه در جهت مشارکت در زنجیره‌­های جهانی ارزش و گسترش همکاری‌­های اقتصادی با سایر کشورها شکل گرفته است. ایران از چالش‌­های درون‌ساختاری اقتصادی و عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می‌­برد، بنابراین نیازمند مشارکتی اندیشیده‌شده هستیم که همگام با افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به توسعه‌ی پایدار، تخصص­گرایی، روابط بادوام و ایجاد پیوندهای قوی‌­تر منجر شود و کمبود سرمایه، فناوری و مهارت­‌های مدیریتی را برطرف کند.

سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پایدار

زنجیره‌های جهانی ارزش

اتاق فکر کمربند-راه