You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

دپارتمان زنجیره ارزش

گسترش روابط بین الملل پس از دهه 1990 میلادی، با در هم تنیدگی روابط کشورها و بنگاه های اقتصادی، ادغام چین و اروپای شرقی در اقتصاد جهانی و توافقنامه های تجاری بزرگ سبب رشد روز افزون زنجیره¬های جهانی ارزش (GVCs) یعنی تقسیم کردن فرآیند تولید در مرزهای متفاوت توسط شرکت ها و همچنین همگرایی بی سابقه¬ای شده است که در پی آن تقویت رشد، افزایش اشتغال و کاهش فقر در سطح بین المللی اتفاق افتاده است.
علی رغم اهمیت بسیار زیاد، زنجیره جهانی ارزش در ایران مغفول مانده است. بر این اساس در مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران، دپارتمان زنجیره ارزش با هدف ایجاد آگاهی حول این موضوع و کاربست آن برای سرمایه گذاری و همکاری های موثر در زنجیره های جهانی/منطقه ای ارزش شکل گرفته است.
برنامه های دپارتمان:
• تولید دانش و ایجاد گفتمان و جلب نظر و مشارکت سایر ذی نفعان
• شناخت زنجیره ها و کشورهایی که امکان همکاری زنجیره های ارزش با آن وجود دارد و فراهم سازی زیرساخت برای پیشبرد آن
• ظرفیت سازی (capacity building) با برگزاری رویدادهایی آموزشی
• هدایت سرمایه گذاری ها به سمت مشارکت در زنجیره ها

کلیپ زنجیره جهانی ارزش چیست؟ را از اینجا مشاهده کنید.

سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پایدار

زنجیره‌های جهانی ارزش

اتاق فکر کمربند-راه

عربستان سعودی