You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

�������� ������ ������������-������

امروزه تمام کشورها در اقتصاد جهانی مشارکت می‌کنند و از آن گریزی نیست، تفاوت در جایگاهی است که هر کشور برای خود شکل می‌دهد. کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور تولیدات و خدمات پیشرفته و نوآورانه عرضه می ­کنند، بسیاری از کشورها کامودیتی تولید کرده و برخی دیگر در تولید محدود مشغول هستند.

دپارتمان زنجیره ارزش با هدف توسعه دانش و شبکه و گسترش همکاری‌­های اقتصادی از طریق مشارکت در زنجیره‌­های جهانی/منطقه ای ارزش شکل گرفته است. ایران نیازمند مشارکتی است که همگام با افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به توسعه‌ی پایدار، تخصص­گرایی، روابط بادوام و ایجاد پیوندهای قوی‌­تر منجر شده و کمبود سرمایه، فناوری و مهارت­‌های مدیریتی را برطرف کند.

سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پایدار

زنجیره‌های جهانی ارزش

اتاق فکر کمربند-راه

عربستان سعودی